חוסכים לפנסיה? מה ההבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים?

כבר חסכתם קרן פנסיה? כל עובד ועצמאי בישראל מחויב לחסוך לפנסיה. איך תדעו במה לבחור? האפשרויות הן מגוונות ומבלבלות. מה עדיף, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? מהם ההבדלים? במה שווה יותר לחסוך? למי מתאים כל אחד מהם? הכול בכתבה הבאה. 

ביטוח פנסיה וביטוח מנהלים הם אפיקי החיסכון הנפוצים ביותר היום. רוב המומחים כיום, נוטים להמליץ על קרן פנסיה בעקבות יתרונותיו הרבים. בכתבה זו נסביר את ההבדלים בין הביטוחים השונים, היתרונות של כל אחד מהם ובמה הם שונים מהעבר.

אין לקחת מידע זה כייעוץ אישי, ההתאמה שונה מאדם לאדם. כל מבוטח נדרש לספק את הצרכים  האישיים שלו.

מה זה קרן פנסיה וביטוח מנהלים?

בביטוחים אלו תפקידו לקופה כספים מדי חודש עבור ימי הזקנה, בהם לא תוכלו לעבוד עוד. כספי החיסכון מופרשים מההכנסה החודשית, בגובה השיעור הקבוע בחוק, לפי גובה ההכנסה שלכם.

קרן פנסיה וביטוח מנהלים בעבר

קצת רקע…

בעבר יכלו להצטרף לביטוח מנהלים רק עובדים שעבדו עם חוזים אישיים. לרוב, היו אלו מנהלים או עובדים בכירים. מכאן שמו "ביטוח מנהלים". מה עם שאר העובדים? השאר חויבו להצטרף לקרנות הפנסיה הוותיקות שנוהלו אז על ידי ההסתדרות שדואגת לזכויות העובדים.

מי שהיה מנוי על העמיתים בביטוח מנהלים חש כשייך לציבור המנהלים, כאדם בעל מעמד גבוה יותר, מה שלא בהכרח היה כך.

כיום, האפשרות להצטרף לביטוח מנהלים פתוחה לכלל הציבור. למרות זאת, הוא עדיין נשאר בשמו המקורי על אף שבמשך השנים כבר שינה את צורתו מספר פעמים. 

ביטוח מנהלים הוא יקר יותר. לא סתם הוא הניב רווחים גבוהים מאוד לחברות וסוכנויות הביטוח לביטוח מנהלים. 

מהם ההבדלים בין שני הביטוחים?

בעבר היו שני הביטוחים זהים לגמרי מבחינת החיסכון לגיל פרישה ומבחינת שני מרכיבי הביטוחים שהם כללו בתוכם:

  1. ביטוח אובדן כושר עבודה – מקנה קצבה במקרה של אובדן כושר עבודה בעקבות נכות.
  2. ביטוח מוות – מקנה קצבה חודשית לשארים של המבוטח. בביטוח מוות, שאירי המבוטח בקרן היו מקבלים קצבה חודשית בהתאם לחיסכון שצבר. לעומת זאת, שאירי מבוטח ביטוח מנהלים היו מקבלים את כל הקצבה בתשלום חד פעמי. 

הבדל נוסף שהיה בעבר, השוני באופן חישוב גובה הקצבה החודשית. בביטוח מנהלים חושבה הקצבה באמצעות "מקדם קצבה מובטח", בקרן פנסיה הקצבה חושבה באמצעות "מקדם קצבה לא מובטח". 

מקדם קצבה - מה זה?

מקדם קצבה הוא, מספר מסוים בו מחלקים את סך הכספים אותם צברתם בקרן. התוצאה שתתקבל תהיה גובה הקצבה החודשית שתקבלו מגיל הפרישה, עד לסיום החיים. לדוגמא: גובה הצבירה = מיליון ש"ח, מקדם מובטח = 200, מיליון לחלק ל-200 שווה 5,000. גובה הקצבה החודשית תהיה בסך 5,000 ש"ח. 

עד שנת 2013 חושב גובה הקצבה החודשית בביטוח מנהלים לפי "מקדם מובטח" – מקדם שהיה ידוע מראש. מספר מסוים שנקבע בעת ההצטרפות ולא שונה עד לקבלת הקצבה. 

כיום אין יותר מקדם מובטח בביטוח מנהלים. הוא קיים רק לחוסכים הוותיקים שפתחו את החיסכון לפני 2013, ואף הם חוששים לאבדו. 

בקרנות הפנסיה אין ולא היה בעבר מקדם מובטח, אלא מקדם לא מובטח שאינו ידוע מראש ונתון לשינויים. גובה הקצבה החודשית נקבע בין חברת הביטוח למבוטח, בזמן היציאה לפרישה. 

מה קורה היום?

מקדם הקצבה משתנה ואינו ידוע מראש. לרוב הוא נע בסביבות ה- 200. המקדם מחושב כל פעם בהתאם לתוחלת החיים הממוצעת לאותה תקופה ובהתאם למאפיינים האישיים. ככל שהמקדם נמוך יותר, כך גובה הקצבה יהיה גבוה יותר, אך כמובן שהיא מושפעת מגורמים נוספים כגון: סך החיסכון, גובה דמי ניהול ועוד.

כיצד דמי הניהול משפיעים על גובה קצבת הפנסיה?

דמי הניהול בביטוח מנהלים, יקרים מאוד גם על ההפקדות וגם על רווחי ההון. לעומת קרן פנסיה שדמי הניהול בה נמוכים מאוד עבור רווחי ההון, אבל להפקדות הם יחסית גבוהים. מה שישפיע באופן משמעותי יותר על המחיר שתשלמו, יהיו דמי הניהול הנגבים על סך רווחי ההון. 

דמי הניהול משתנים בין המבוטחים ואינם אחידים לכולם. לכן, חשבו את המצב שלכם באופן ספציפי, על פי גובה החיסכון שלכם ביחס לגובה דמי הניהול בביטוחים השונים. אז תוכלו להגיע למסקנה מה ישפיע לטובה על גובה הקצבה שלכם. 

ישנם נתונים רבים שכדאי שתקחו בחשבון על מנת לערוך את המשוואה הנכונה ולקבל את התוצאה הנכונה לשני הביטוחים. כדאי לכם להיעזר באיש מקצוע שיקבל את המסקנות הנכונות לגבי עדיפות הביטוח, בהתאם לנתונים האישיים שלכם. 

מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לביטוח פנסיה?

  1. אופי השותפות – בביטוח מנהלים קיים הסדר אישי בין חברת הביטוח למבוטח, ככל שאר הביטוחים. הסדר זה קבוע. כל שינוי בו מצריך את אישור המבוטח. לעומת זאת בקרן פנסיה אין חוזה. קיים מסמך תקנון המכיל את זכויות העמיתים בקרן. תקנון זה מחייב את המשתתפים בקרן והוא נתון לשינויים על ידי החברה עצמה, בהתאם להחלטותיה ושיקוליה.

     2. הכיס שמשלם את הקצבה – בקרן פנסיה קיימת ערבות הדדית בין עמיתי הקרן. העמיתים בקרן מפקידים לקופה אחת הדדית ומשם משולמים הקצבאות לגיל זקנה, נכות ומוות. במידה שההוצאות בקרן עלו על ההכנסות, זאת אומרת הקצבאות עלו על סך ההפקדות, נוצר מצב של גרעון בקופה ואז האחריות לכסותו נופלת על העמיתים בקרן. 

במצב כזה של גירעון, העמיתים נדרשים להפקיד סכומים גבוהים יותר לקרן מדי חודש. כאשר המצב הפוך, הם מפקידים פחות. בביטוח מנהלים לא קיימת ערבות הדדית והקצבאות משולמות מחשבונם הפרטי של חברות הביטוח.

    3. דמי ניהול – בקרן פנסיה תשלמו דמי ניהול נמוכים ואחידים לכל החוסכים. זאת מהסיבה שהכיסויים לא מגיעים מחשבון חברות הביטוח, ולכן, אין להן שום סיכון בו. בביטוח מנהלים דמי הניהול יקרים יותר.

    4. ביטוחים – קרן פנסיה כוללת בחבילה אחת חיסכון, ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח מוות. ואילו ביטוח מנהלים אינו כולל ביטוח מוות. קיימת אפשרות לרכוש אותו בחבילה נפרדת בלבד, במחירים משתנים בין החברות. ביטוח חיים בקרן פנסיה – הקצבה משולמת לשאירי המבוטח, גובה הקצבה נע בין 40% – 60% משכרו של המבוטח.

בביטוח מנהלים – אם המבוטח רכש ביטוח חיים, הוא בוחר מי יקבל את הקצבה במקרה של מוות.

    5. תקופת אכשרה לאובדן כושר עבודה – בקרן פנסיה קיימת תקופת אכשרה של 5 שנים. ואילו בביטוח מנהלים אין תקופת אכשרה כלל. לאנשים בעלי רקע רפואי למשל, תהיה עדיפות לביטוח מנהלים, זאת מכיוון שאם קורה מצב בו הם מאבדים את כושר העבודה שלהם לפני שעברו 5 שנים, הם עדיין יכוסו על ידי הביטוח.

היתרונות בקרן פנסיה עולות על ביטוח מנהלים. מדוע יש עדיין שחוסכים לביטוח מנהלים?

כיום, לרוב, אנשים בוחרים בקרן פנסיה, ואילו את ביטוח מנהלים כהשלמה לחיסכון בקרן פנסיה. ההשלמה היא עבור סכום ההפרש של הכנסות העולות על שכר הברוטו בסך 21,000 ש"ח נטו. שכר זה הוא תקרת ההפקדה שניתן להפקיד לקרן פנסיה תוך זיכוי בהקלות מס. 

כיום ביטוח מנהלים כבר כמעט ולא מוצע לבעלי הכנסה נמוכה יותר מתקרת ההפקדה לפנסיה מקיפה. היא מוצעת כהשלמה רק לאלו שמרוויחים יותר. ישנם מומחים שעדיים סוברים שביטוח מנהלים משתלם גם היום, למרות השינויים הרבים שעבר. במיוחד כשהוא אחד מ"קרנות ברירת המחדל" בהם דמי הניהול ועמלות לסוכנים נמוכים משמעותית.

מתי עדיף לרכוש ביטוח מנהלים?

  1. חולים במחלות כרוניות – חולים הם בעלי סיכון גבוה יותר לאבד את כושר העבודה בשנות החיסכון הראשונות. לכן, שווה להם לחסוך בביטוח מנהלים, בה אין תקופת אכשרה לביטוח אובדן כושר עבודה. 
  2. קצבה עבור מי שאינו נמנה על השארים – מבוטח שרוצה להבטיח קצבה לאנשים שאינם מוגדרים כשארים. מבוטח כזה יכול לחסוך בביטוח מנהלים ולרכוש ביטוח מוות בנפרד ואז להגדיר בעצמו את המוטבים שלו, אלו שיקבלו את הקצבה של ביטוח מוות.

 בקרן פנסיה אין אפשרות להגדיר מוטבים. הקצבה משולמת רק עבור השארים של המבוטח שהם האישה והילדים בלבד.

     3. קצבה חד פעמית בביטוח מוות – בביטוח מנהלים מקבלים המוטבים קצבה חד פעמית גבוהה ואילו בקרן פנסיה קצבה חודשית.

איזה חיסכון מתאים לכם? אתם מוזמנים ליצור אתנו קשר, לקבלת ייעוץ מקצועי והכוונה אישית בדרך לחיסכון המתאים לכם.

לקבלת ייעוץ ביטוח מקצועי השאירו פרטים
אצלינו תמיד תקבלו את חוות הדעת הכי מקצועית