מה חשוב לדעת על ביטוח פנסיה?

מה זה ביטוח פנסיה? מהם החוקים לגביו? כיצד חוסכים בו? דאגו עוד היום לעתיד שלכם והבטיחו לעצמכם הכנסה חודשית בגיל זקנה. הבאנו לפניכם את כל הידע הדרוש לבניית תוכנית חיסכון לפנסיה.

מה זה ביטוח פנסיה?

ביטוח פנסיה הוא חיסכון לגיל זקנה. כספי החיסכון נצברים על ידי הפקדה חודשית לקופת פנסיה ונשמרים למועד פרישתו של החוסך מעבודתו, בגיל זקנה. על פי החוק בישראל, חובה על כל עצמאי ושכיר לחסוך כספים לקופת פנסיה, כדי להבטיח את פרנסתו בגיל הפרישה מהעבודה. החוק נכנס לתוקף עבור שכירים בשנת 2008 ועבור עצמאים בשנת 2017. החוק חל על גברים מגיל 21 פלוס ונשים מגיל 20 פלוס. חובה על כל מעסיק לבטח את העובדים שלו בביטוח פנסיוני, באמצעות הפרשה חודשית המתחלקת בין העובד והמעסיק. 

באיזה גיל ניתן לפרוש לגמלאות?

גיל הפרישה של גברים בישראל הוא 67 ומעלה לעומתם הנשים פורשות כבר מגיל 64 ומעלה. פרישה לגמלאות הכוונה, התאריך בו העובד מפסיק לעבוד והוא מתכוון לחיות מקרן הפנסיה אותה הוא צבר במשך השנים. מותר למעסיק לחייב עובד מעל גיל 67 לפרוש לפנסיה, בין לגברים ובין לנשים. אך במצב שהעובד מבקש להמשיך לעבוד, המעסיק מחויב לבדוק מחדש את היתכנות המשך העסקתו. 

כיצד מקבלים את חיסכון הפנסיה בתקופת הפנסיה?

חיסכון הפנסיה נצבר מכספי החיסכון שצבר המבוטח בכל שנות עבודתו. ישנם שני אופנים לקבלת כספי הפנסיה:

 1. חיסכון הוני – סכום חד פעמי בעת היציאה לגמלאות. 
 2. חיסכון תקציבי – הכספים מועברים למבוטח בדרך של תקציב חודשי.  

כמה צריכים להפריש לקרן פנסיה?

על פי חוק, החל משנת 2017, עומד גובה ההפרשה החודשית על 18.5%. העובד צריך להפריש  6% והמעסיק צריך להפריש עבורו עוד 12.5%. הפרשת המעסיק מתחלקת ל- 2: 6.5% עבור תגמולים ו-6% עבור פיצויים. קיים מושג, הסדר מיטיב – ישנם עובדים העורכים חוזים אישיים בינם לבין מעסיקיהם לגבי העבודה והם כוללים הסדרים לגבי הפנסיה, ביניהם תוספת אחוז עבור כל רכיב פנסיוני.

מה צריכה להיות גובה ההפרשה אם רוצים לחיות בכבוד בתקופת הפנסיה?

תוחלת החיים רק עולה כל הזמן, כך שיקשה עליכם לדעת כמה כסף תצטרכו כדי לחיות בעוד עשרות שנים. רצוי שתחסכו כמה שיותר כדי להבטיח לעצמכם שיעור קצבה גבוה ככל האפשר שיספיק לכם לכל שנות הפנסיה. 

במה תלוי גובה הקצבה שתקבלו? גובה הקצבה מחושב על פי פרמטרים רבים כגון: גיל המבוטח, מין המבוטח, רצף ההפקדות, גיל הפרישה, גובה ההפרשות, גובה וסוג דמי הניהול לביטוח, רמת הסיכון ביחס לגיל המבוטח, תשואות, פיצויים אם קיימים עדיין או נמשכו בעת עזיבת עבודה.  

היכן ניתן וכדאי לחסוך לפנסיה?

קיימים שלושה סוגי קופות פנסיה לחיסכון: קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים. הבחירה לגבי סוג קופת הפנסיה מהווה החלטה כלכלית משמעותית. קיים הבדל מהותי בין חיסכון בקופת פנסיה לבין חיסכון בקופות חיסכון רגילות. ההבדל הוא בהטבות מס משמעותיות שמקבל רק החוסך לפנסיה, עבור כספי ההפרשות. 

הממשלה מעניקה הטבות מס להפרשות הפנסיוניות במטרה לעודד את החיסכון לפנסיה. הטבת מס ניתנת לשכיר בזמן שהוא מפריש, כאשר גובה ההפקדה אינה עולה על 7% משכרו. גובה הזיכוי הכללי הוא עד 35% מסך כל ההפרשות ועד תקרה של 7,308 לשנה, מה שיוצא 609 ש"ח לחודש. בנוסף, החוסך מקבל הטבות מס, גם בשלב ההפרשות – הנחה בתשלומי המס וגם בשלב החיסכון – מס על רווחים המתקבלים מהחיסכון. ואל תשכחו, גם בשלב משיכת כספי הפנסיה המס יהיה מופחת או אפילו תקבלו פטור מלא ממס. 

מה זה קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא קופת חיסכון המיועדת לגיל הזקנה לאחר הפרישה מהעבודה. גם אם המבוטח הלך לעולמו, שאיריו ימשיכו לקבל את תשלום הפנסיה. קרן פנסיה מכילה גם רכיב ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה. 

קחו בחשבון שגובה הקצבה החודשית שתקבלו בתקופת הפנסיה תהיה תלויה ב: גובה ההפקדות, תקופת החיסכון, גובה הרווחים ומחיר דמי ניהול הקרן. חשוב לציין! ניתן וכדאי להתמקח על מחיר דמי הניהול. דמי הניהול משפיעים באופן משמעותי על גובה החיסכון. 

מה תרוויחו מקרן פנסיה?

 1. קרן פנסיה היא קופת הפנסיה הזולה ביותר, בעקבות דמי הניהול הנמוכים שלה.
 2. בניגוד למוצרי הפנסיה האחרים, בקרן פנסיה תוכלו ליהנות מהשקעה באגרות חוב ייעודיות בעלי תשואה קבועה יחסית וללא סיכון.
 3. יש לכם אפשרות להגדיל את ההפרשות לקרן פנסיה ובכך להגדיל את החיסכון. בנוסף, אם תחסכו לקרן פנסיה תקבלו הטבות מס מהממשלה על סכומי ההפרשות לקרן.

מהם המחירים לקרן פנסיה?

 1. בקרן פנסיה קיימת ערבות הדדית בין עמיתי הקרן (החוסכים בקרן) לטוב ולרע. זאת אומרת שקצבת הפנסיה משולמת מכספי ההפרשות של כל חוסכי הקרן. במקרה שקיים גירעון בכספי הקרן, הסיכון לכספי הביטוח נופל על כל השותפים בקרן. כדי להבטיח את קצבת הפנסיה, כל מי שחוסך בקרן נדרש להגדיל את סכום ההפרשות החודשיות שלו. ולכן, תדרשו גם אתם להגדיל את הסכום החודשי. על מנת לאזן בין ההכנסות לקרן יחד עם ההוצאות. מכיוון שדמי הניהול נמוכים, קיים גם סיכון גבוה יותר לגירעון בקרן. 
 2. הקצבה החודשית של קרן פנסיה, בעת הפרישה, אינה ידועה מראש. קרן פנסיה מתבססת על תקנון הניתן לשינוי, כך שהתנאים בקרן אינם מובטחים לאורך כל תקופת החיסכון והם עשויים להשתנות בעקבות שינויים כלכליים כמו עלייה בתוחלת החיים ועוד.
 3. האפשרות למשוך כספים מקרן הפנסיה כולל הפיצויים, מקטינים את קצבת הפנסיה באופן משמעותי. לכן, כדאי לכם להימנע ככל האפשר ממשיכה מוקדמת.

קרן פנסיה ותיקה וקרן פנסיה חדשה הן אותו דבר?

התשובה היא לא. קרן פנסיה ותיקה היא סוג ישן של קרן פנסיה שכבר לא ניתן להצטרף אליה מאז מרץ 1995. כך קורה, שהאוכלוסיה היחידה המשתייכת עדיין לקרנות אלו היא האוכלוסייה המבוגרת מבינינו. לקרנות הוותיקות היו יתרונות רבים יותר ביחס לקרנות המוצעות היום. העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות צברו זכויות בהתאם למספר שנות עבודתם: כל שנה הם צברו 2% מהשכר השנתי למשך עד 35 שנה, כך שגובה הקצבה החודשית יכל להגיע גם לתקרה של -70% מהמשכורת האחרונה של החוסך.

כספי חסכונות הקרן הושקעו באגרות חוב ממשלתיות בריבית מסובסדת על ידי הממשלה, דבר שהבטיח לעמיתי הקרן תשואה רבה לכסף עם יציבות להשקעה. זו הייתה השקעה עם רווחים ללא שום סיכון.

לעומת זאת קרנות הפנסיה החדשות הקיימות היום, הן בעלות תשואה נמוכה מאוד. אם רוצים להבטיח את יציבות כספי הקרן, ההשקעה באגרות החוב המיועדות אינן מספיקות ולכן יש צורך להשקיע את כספי החיסכון גם בשוק החופשי, שמלבד התשואה הפוטנציאלית הגבוהה שלו הוא גם ברמת סיכון גבוהה יותר.

מהם דמי ניהול על קרן פנסיה?

אל תשכחו שמההפרשה שלכם לקרן הפנסיה יורדים דמי ניהול הנגבים על ידי החברה על כך שהיא מנהלת את תיק הפנסיה שלכם. קיימים 2 אופציות לגביית דמי ניהול:

1.דמי ניהול שנתיים – תשלמו אחת לשנה על כל השנה שעברה.

 1. דמי ניהול חודשיים – כאן תשלמו מדי חודש.

חברות הפנסיה יכולות לחייב אתכם בדמי ניהול של לא יותר מתקרת 6% מההפקדה החודשית ועד 0.5% מסכום הכסף שצברתם בקרן כדאי שתשוו את דמי הניהול בין קרנות הפנסיה.

רק אחרי שנכנסו חוקים המגדירים מה יהיה דמי הניהול המקסימליים שיגבו, דמי הניהול התחילו לרדת והתחרות בין הקרנות השונות גדלה. נכון להיום, דמי הניהול הממוצעים עומדים על 2.8% מגובה ההפקדה ו- 0.3% מגובה הצבירה.

מהי התשואה בקרן פנסיה?

תשואת הפנסיה היא הרווח שתקבלו מהשקעת כספי חיסכון הפנסיה שלכם. כשאתם בוחרים קרן פנסיה, כדאי לכם לבדוק את גובה התשואה של הקרן ופחות את גובה דמי הניהול שלה.

בכדי להקל עליכם את ההשוואה בין הקרנות, רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון מפרסמת לציבור בקביעות, נתונים לגבי גובה התשואות של קרנות הפנסיה.

חשוב שתדעו כי תשואה גבוהה אינה מבטיחה הישג זהה גם בעתיד, אך תשואה רבה לאורך כמה שנים היא בעלת סיכוי הישרדותי גדול יותר. לכן, אנו ממליצים לכם לבדוק את גובה התשואה של הקרנות בחמש השנים האחרונות.

מה ההבדל בין פנסיה צוברת לפנסיה תקציבית?

פנסיה צוברת – כיום, אם תחסכו לקרן פנסיה, זה יעשה באופן כזה. אתם תפרישו מדי חודש ממשכורתכם והמעסיק  יוסיף גם הוא מכספו. הסכום הכולל יצטבר לכם במשך השנים לקופת חיסכון. גובה תקציב הפנסיה יחושב על פי סכום הכסף שהצטברה לכם בקופה.

פנסיה תקציבית – פנסיה זו הייתה קיימת בעבר. כאן תקציב הפנסיה היה סוג של התחייבות בין המעסיק לעובד, לדאוג להבטיח את פרנסתו של העובד בתקופת הפנסיה שלו. העובד לא היה משלם על כך, רק המעסיק הוא זה שהיה מפריש לקופת העובד. אלו היו בעיקר עובדי מדינה. כך שלרוב, המעסיק היה הממשלה. גובה התקציב חושב בהתאם לאחוזים מהמשכורת האחרונה של העובד. בדרך כלל תקציב הפנסיה של המבוטח היה גבוה. ולמה? כי המבוטחים ניסו להגדיל את משכורתם ככל האפשר, בחודשים האחרונים לפני פרישתם. 

כיום כבר לא קיימות קרנות פנסיה תקציבית, מלבד אלו שהצטרפו אליהן לפני 1995. העובדים של היום מצטרפים לקרנות הפנסיה החדשות הפועלות במסגרת פנסיה צוברת בלבד.  

מהי התשואה בקרן פנסיה?

תשואת הפנסיה היא הרווח שתקבלו מהשקעת כספי חיסכון הפנסיה שלכם. כשאתם בוחרים קרן פנסיה, כדאי לכם לבדוק את גובה התשואה של הקרן ופחות את גובה דמי הניהול שלה.

בכדי להקל עליכם את ההשוואה בין הקרנות, רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון מפרסמת לציבור בקביעות, נתונים לגבי גובה התשואות של קרנות הפנסיה.

חשוב שתדעו כי תשואה גבוהה אינה מבטיחה הישג זהה גם בעתיד, אך תשואה רבה לאורך כמה שנים היא בעלת סיכוי הישרדותי גדול יותר. לכן, אנו ממליצים לכם לבדוק את גובה התשואה של הקרנות בחמש השנים האחרונות.

ישנם עוד בטחונות הכלולים בקרן פנסיה?

מלבד החיסכון, קרן פנסיה כוללת בתוכה גם שני סוגי ביטוחים:

 1. ביטוח אובדן כושר עבודה – במקרה של נכות או אובדן כושר עבודה חלילה, הביטוח ישלם את הפנסיה. בתנאי שהמבוטח הוכיח שהוא לא יכול לעבוד יותר. הקצבה שהוא יקבל לא תהיה יותר מ 75% מהשכר שלו, בלי קשר לגיל שלו.

  ישנן קרנות מסוימות בהן גובה הכיסוי יחושב באופן ספציפי, כשהמינימום לכיסוי הוא 37.5% והוא יעלה יחד עם גיל המבוטח ותקופת החיסכון.
  שימו לב, אל תבטחו את עצמכם בשתי חברות ביטוח. בכל מקרה, אם חלילה תאבדו את כושר העבודה, לא תקבלו כיסוי כפול. הפיצויים ישולמו רק מביטוח אחד או מכל אחד חצי. 

 2. פנסיית שאירים – ביטוח המיועד למקרה מוות. הביטוח ייתן כיסוי לשאריו של המבוטח במקרה של מוות בתקופת החיסכון. סכום הקצבה החודשית לשארים יהיה בהתאם לחיסכון שהצטבר. בדרך כלל החלוקה תהיה כך: לאישה – 60%, לילדים – 30% – 40% ולהורים שהיו רגילים לקבל את תמיכת המבוטח 10% – 20%. 

כשאתם מבטחים את עצמכם בפנסיית שארים, חשוב שתתאימו את הביטוח למצבכם המשפחתי. למשל, מבוטח גרוש כדאי שיעדכן את הביטוח שהוא רוצה קצבה רק לילדיו. הפחתה זו תוזיל את עלות הביטוח. לעומת זאת, מבוטח שאין לו ילדים ושאריו כוללים רק את אשתו, אשתו תקבל את הקצבה המגיעה לה בלבד, ללא תוספת הזכאות של הכיסוי המגיע עבור ילדים. למרות שמבוטח עם ילדים ומבוטח ללא ילדים משלמים את אותו המחיר.

חשוב שתדעו שיש גם מסלול לאדם יחיד שהוא זול יותר כי הוא ללא פנסיית שארים. אם מסלול כזה מתאים לכם, תצטרכו לבקש אותו במיוחד ולזכור לעדכן אותו כל שנתיים.

רוצים לשלם פחות? קרן פנסיה "ברירת מחדל" מציעה לכם אפשרות כזו!

על מנת להוזיל את דמי הניהול עבור המבוטחים, יצאה רשות שוק ההון במכרז לקרנות הפנסיה, על דמי הניהול הזולים ביותר. שתי הקרנות שזכו במכרז הן קרנות הפנסיה המוצעות כיום לעובדים כברירת מחדל והיתרון שלהם נעוץ בדמי ניהול נמוכים מאוד. 

למי מיועדות קרנות ברירת מחדל?

עובדים שקשה להם להחליט בעצמם לאיזו קרן להשתייך יצטרפו אוטומטית לקרן שהמעסיק בוחר. לעיתים רבות, דמי הניהול בקרנות הפנסיה שנבחרו, יהיו גבוהים ולא משתלמים.

באמצעות קרנות ברירת מחדל, מעסיקים שאינם מקבלים הטבות של דמי ניהול נמוכים מקרנות הפנסיה, יבחרו באחת מקרנות ברירת המחדל, עם דמי הניהול הנמוכים ביותר. כך המיזם גם יפתור את הבעיה עבור עובדים בחברות לא מאוגדות שלא מקבלות פנסיה מסודרת על ידי המעסיק. 

חשוב שתדעו! זכותכם בתור עובדים לבחור בקרן ברירת מחדל ואסור למעסיק למנוע זאת ממכם.

מי מחליט לאיזה סוג ביטוח להפריש כספים לפנסיה?

העובד הוא זה שבוחר באיזה סוג ביטוח לחסוך ולהיות מבוטח. הוא יכול לבחור קרן פנסיה של קופת גמל וביטוח מנהלים. הוא גם יבחר את החברה דרכה הוא ירצה לחסוך. 

חשוב שתבררו היטב על סוגי הביטוחים הקיימים וחברות הביטוח שיש היום בשוק, מבחינת אופי השירות, דמי ניהול, גובה תשואה וכדומה, כדי שתוכלו לבחור את הטוב והמתאים ביותר. כך שבבוא העת תוכלו ליהנות מהכסף שחסכתם במקסימום האפשרי.

אומנם, תוכלו לפנות לבנקים ולקבל מהם ייעוץ ללא תשלום. אך חשוב שתדעו שיש להם אינטרסים משלהם, של מטרות רווח. לכן, מומלץ שתפנו ליועץ פרטי שיתכנן את הפנסיה שלכם באופן הטוב והמתאים ביותר עבורכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי.

 

אם התחלתם עבודה חדשה והייתם מבוטח בקרן פנסיה, תהיו זכאיים להפריש קרן פנסיוניות כבר מהיום הראשון לעבודה. אך בפועל, מתחילים להפריש רק לאחר שלושה חודשי עבודה או בסוף השנה, המוקדם מביניהם. אל דאגה! שלושת חודשי הזכאות הראשונים גם יילקחו בחשבון. 

אם אתם עובדים חדשים ולא הייתה לכם עד היום קרן פנסיה, הפנסיה תתחיל לאחר 6 חודשים. אם אתם מתחת לגיל, ילקחו בחשבון 6 חודשי המתנה, כחלק מתקופת העבודה עד לגיל הזכאות. כאשר תגיעו לגיל הזכאות תיחסך מכם המתנה של 3 חודשים או כמה שכבר עבדתם בפועל. 

לצורך כך תדרשו למלא מספר טפסים שתקבלו מחברת הביטוח שתבחרו, לאחר מכן תחתימו את המעסיק ותחזירו את הטפסים לחברת הביטוח. חברות גדולות בדרך כלל מפנות את העובדים לסוכן ביטוח או יועץ פנסיה מטעמן, אך תוכלו  גם להיעזר במנהל משאבי אנוש של החברה. 

בכל אופן, אנו כן ממליצים לכם להתייעץ עם יועץ פרטי וזאת כיוון שסוכנים או יועצים מטעם חברת הביטוח, לרוב נגועים באינטרסים אישיים של מטרות רווח שלא באות לתועלת העובד.

אם אתם מעוניינים לשנות את מוצר הפנסיה שלכם / הגוף שמנהל את הפנסיה / שניהם יחד, אתם זכאים להעביר את הכסף בכל זמן שתרצו ולכל גוף פנסיוני שאתם מעוניינים בו. לא תצטרכו לשלם על כך מס.

על פי חוק, המעסיק הוא זה שיעביר את הכסף לחברת הביטוח, ואחריותו להעבירו בזמן גם במקרה שהעסק נקלע לקשיים כלכליים.

המעסיק מחויב להעביר את הכסף במועד המוקדם מבין האפשרויות הבאות:

 1. עד 7 ימים מיום תשלום המשכורת. 
 2. עד 15 יום מסיום החודש בעדו משולם השכר.

אם המעסיק לא העביר את הכספים בזמן, הוא יחויב בריבית פיגורים על ידי חברת הביטוח עד להעברת הכספים בפועל. במקרה שהמעסיק הוריד את חלקו של העובד מהשכר ולא העביר את הכסף לחברת ביטוח עד 21 יום, מיום קבלת השכר, למרות שהשכר שולם בזמן, ניתן לתבוע את המעסיק על פיצויים בגין איחור בהעברת כספי הפנסיה. הלנת כספי פנסיה היא עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.

תוכלו להגיש תלונה נגד המעסיק במחלקת האכיפה של משרד הכלכלה וכן לתבוע את הכספים שלא הועברו לחברת ביטוח, כולל פיצוי עבור נזקים שנגרמו בעקבותיו. על פי חוק, המעסיק יצטרך לשלם לכם פיצויים בגין אי העברת כספים פנסיוניים לגוף המנהל.

בתוך הפרשות המעסיק לפנסיה כלולים גם 6% עבור רכיב פיצויים. הפרשות לפיצויים פוטרות את המעסיק מהחובה לתת פיצויים לעובד בזמן שהוא מפטר אותו. העובד רשאי למשוך את כספי הפיצויים בעת הפיטורין מחברת הביטוח המנהלת את הפנסיה שלו. במקרה וכספי הפנסיה לא נמשכו, הם נשמרים בקופת החיסכון למועד הפרישה.

משיכת כספי הפיצויים מקטינה את קצבת הפנסיה בכשליש. לכן, אם הכסף לא דחוף לכם, אנו ממליצים לא למשוך אותו.

משנת 2017 נכנס לתוקף חוק המחייב גם עצמאיים להפריש מהכנסתם לפנסיה. לעצמאיים קיימים אותם מוצרי פנסיה כמו לשכירים: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. שיעור ההפרשה לעצמאיים הוא כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק. 

רוצים לבטח את עצמכם בקרן פנסיה זולה ומשתלמת? אנו נעזור לכם במשימה. יועץ ביטוחים מנוסה יבחר עבורכם את חברת הביטוח החסכונית והמתאימה לכם, כך שתוכלו להיות רגועים עם העתיד… השאירו כאן פרטים לקבלת ייעוץ פרישה מקצועי.

לקבלת ייעוץ ביטוח מקצועי השאירו פרטים
אצלינו תמיד תקבלו את חוות הדעת הכי מקצועית